Ba Bể - Bản Giốc
Ba Bể - Bản Giốc
  • HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC – LẠNG SƠN

    HỒ BA BỂ - THÁC BẢN GIỐC – LẠNG SƠN

    Thời gian: 3 ngày 2 đêm

    Phương tiện: ô tô

    Quý khách tham quan Khu di tích lịch sử Pắc Bó (cách tp Cao Bằng 50km) - nơi ở và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến từ 1941 đến 1945, đoàn chụp hình lưu niệm tại Suối Lê Nin - Núi Các Mác, thăm hang Cốc Bó.