Phí tham quan một số địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới

Việc Hội An thu phí thăm quan du lịch có vẻ gây nhiều phản ứng tiêu cực và được báo chí hưởng ứng với việc bãi bỏ. Mọi người sợ sẽ làm giảm lượng du khách đến Hội An.

Việc Hội An thu phí thăm quan du lịch có vẻ gây nhiều phản ứng tiêu cực và được báo chí hưởng ứng với việc bãi bỏ. Mọi người sợ sẽ làm giảm lượng du khách đến Hội An.